sicut veritas = bara sanningen

Infrastrukturminister

KDS

Andreas Carlsson

Skall ansvara för den viktiga infrastrukter och som står inför stora problem. Kommer att kräva stora kunskaper inom området, finns dom?

I en intervju tidigare (SvD) sa han följande:

”Redan i dag är det s​må skäl att ha flygskam”. 
Det är ett bevis på att han har ingen aning vad han pratar om alls!


En tågresa på 60 mil släpper ut 1,2 kg CO2
En flyresa på 60 mil släpper ut 120 kg CO2


Dvs. flygresan släpper ut 100 gånger mera CO2 jämfört med tåget. Ändå har han små skäl för flygskam!

Hur står hans agerande mot EU:s TEN-T plan

I det dokumentet står att man skall överföra godstransporterna till järnväg och sjöfart
AC:s agerande: Tar 750 miljoner från järnvägsunderhållet lägger till ytterligare 250 miljoner till vägtransporter.

Det står också att läsa att lastbilar skall endast finnas i distributionssträckan mellan intermodala terminaler och kund. Vidare skall det där popullationen överstiger 100 000 finnas en intermodal terminal klart 2027.
AC:s agerande: Finns inte med på kartan överhuvdtaget, det är lastbilar som gäller.

Det står att läsa att huvudstäderna skall anslutas med höghastighetståg
AC:s agerande: Lägger ned höghastighetstågen

Det står att läsa att flyglinjer < 500 km skall läggas ned och ersättas med snabbtåg.
AC:s agerande, "Den diskussion som varit om man av utsläppsskäl ska ta flyget eller inte kommer att vara helt annorlunda om att man kan flyga fossilfritt och elektrifierat. Det kan till och med vara ett av de mest miljövänliga sätten att färdas på". Behåller Bromma flygplats.

Finns bara en sak att säga: Avgå!

Avgå som infrastrukturminister. Du är fullständigt inkompetet att sitta på den posten och direkt farlig för den framtida utvecklingen, inte minst ur miljösynpunkt. Resultatet kommer att bli en avindustrialisering av landet Sverige! Dessutom går du tvärtemot EU:s direktiv för den framtida infrastrukturen.