sicut veritas = bara sanningen

Här kommer vi att presentera rena lögner från exempelvis politiker och andra beslutsfattare

Hela den svenska regeringen har blivit tillsatt på enbart lögner och har inte på någon punkt levt upp till det som sades före valet. Det är tydligt att vi är inne i lögnernas tidevarv och det är det som gäller, ifall man skall bli vald till en regering även i Sverige. Det är mycket beklaglit att det har blivit så. 

Det är den första reging som har i modern tid, i Sverige, blivit tillsatt på enbart lögner. Verkligheten börjar nu komma ikapp. Tyvärr är det vanligt utomlands vilket förstärker lögnernas tidevarv och det kommer enbart att sluta olyckligt!

Endast ett nyval skulle kunna rätta till situationen idag. Kristensson går ut med att han är helt säker på att han kommer att bli återvald. Han har ingen kontakt med verkligheten alls. Större delen av befolkningen har en helt annan uppfattning. Ju kortare denna helt inkompetenta skara avlägsnas, ju bättre för landet. Tyvärr kommer den nu sittande skaran, genom flera lögner, bita sig fast i korridorerna och med stöd från SD, hinna med att förstöra rätt mycket. 

Hur skall Sverige kunna vara ordförande i EU när man är direkt på motkurs med EU

Det är belysande hur man agerar i förhållande till den av EU fastställda TEN-T planen. På punkt efter punkt går man tvärs emot EU. Du kan själv tanka ned EU:s riktlinjer för framtiden och du hittar dokumentet här. 

länk till eu dokument ten-t  1/12 2022 på svenska